Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur ( NKL)

ADRES

Vondellaan 162
3521 GH Utrecht
T 030 281 96 75
E marieke.van.amstel@elaad.nl
www.nklnederland.nl/

Contactpersoon: Mevrouw M. ( Marieke) van Amstel

NKL

stimuleert ontwikkelingen op het gebied van publiek laden van elektrisch vervoer in Nederland. NKL is het platform waar overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen werken aan het realiseren van een betaalbare publieke laadinfrastructuur. Dit gebeurt door het faciliteren van innovatieve projecten en door het uitwisselen van kennis. Daarnaast draagt NKL bij aan het verstevigen van de internationale positie van Nederland.

contact