Fierder

ADRES

Vondellaan 78
3521 GH Utrecht
T 030 281 96 72
E homme@fierder.nl
www.fierder.nl/

Contactpersoon: De heer H. (Homme) Idzerda

Fierder is Fries voor „verder”.

En dat is ook precies wat de doelstelling van Fierder is. Ik wil mensen en organisaties verder helpen. In die volgorde.

Organisaties zijn een samenhang van individuen die door middel van een juiste samenwerking meer in elkaar naar boven kunnen halen.

Ik ondersteun accountantsorganisaties bij het verbeteren van de controlekwaliteit en begeleid ondernemers bij het behalen van hun persoonlijke en zakelijke doelstellingen.

contact